Monday, 22 April 2024

ดัชนี AGEM ลดลง 4.6 เปอร์เซ็นต์ในเดือนกันยายน

25 Oct 2023
118

ดัชนี AGEM ลดน้อยลง 51.38 จุด เป็น 1,055.70 ในเดือนกันยายน 2023 น้อยลง 4.6 เปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อนเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ดัชนีมากขึ้น 315.92 จุด 42.7 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเดือนที่ผ่านมา 11 บริษัทในดัชนี AGEM Index 12 รายงานราคาหุ้นที่น้อยลง ซึ่งส่งผลให้มีส่วนร่วมแง่ลบ 11 แห่งและผลักดันในเชิงบวกหนึ่งรายต่อดัชนี AGEM

ราคาหุ้นลดลง 6.7 เปอร์เซ็นต์

การมีส่วนร่วมแง่ลบที่ใหญ่ที่สุดมาจากบริษัท Konami Corp. ซึ่งราคาหุ้นต่ำลง 6.7 เปอร์เซ็นต์ทำให้ดัชนีขาดทุน 16.50 จุดราคาหุ้นของ Light & Wonder Inc. น้อยลง 7.0 เปอร์เซ็นต์ นำมาซึ่งการขาดทุน 11.50 จุด

การมีส่วนร่วมในเชิงบวกเพียงแต่อย่างเดียวในดัชนีนั้นมาจากเทคโนโลยี Ainsworth Game Technology ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น 5.2 เปอร์เซ็นต์ส่งผลให้ดรรชนีมากขึ้น 0.24 จุด

ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามแห่งสหรัฐน้อยลงในเดือนกันยายน 2023

ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามแห่งสหรัฐน้อยลงในเดือนกันยายน 2023ดัชนี NASDAQ น้อยลง 5.8 เปอร์เซ็นต์ในตอนเดือนนี้ S&P 500 ลดน้อยลง 4.9 เปอร์เซ็นต์ และ Dow Jones Industrial Average ร้อยลง 3.5 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน

หมายเหตุ: ในเมษายน 2023 บริษัท Crane NXT, Co. แยกออกจากบริษัท เครนราคาหุ้นจดทะเบียนก่อนวันนั้นเป็นการประมาณการที่คำนวณแบบโปรฟอร์มา